Przejdź do kontaktu
Piotr Kurpiasz

Wsparcie ludzi oraz organizacji poprzez jogę i mindfulness

Piotr Kurpiasz - obrazek wyróżniający projektu

Wyzwanie

Wyzwaniem projektu były nie tyle kwestie techniczne, co warstwa logistyczna. Ponieważ projekt graficzny został dostarczony przez zewnętrzną agencję, praca nad projektem uwzględniała aktywny udział trzech uczestników: klienta, wykonawcy warstwy wizualnej oraz twórcy warstwy technicznej, czyli Kiwwwi.

Projekt został zrealizowany z sukcesem i stanowi przykład realizacji angażującej zewnętrznego dostawcę makiet i finalnego projektu graficznego.

Sam projekt, w zgodzie z duchem mindfullness, odrzuca wszelkie „przeszkadzajki” i przejawia minimalistyczny, profesjonalny charakter przedsięwzięcia

TA ZAKŁADKA JEST W TRAKCIE ROZWOJU