Przejdź do treści

Everyday Yoga Studio

Wyzwaniem projektu były nie tyle kwestie techniczne, co warstwa logistyczna. Ponieważ projekt graficzny został dostarczony przez zewnętrzną agencję, praca nad projektem uwzględniała aktywny udział trzech uczestników: klienta, wykonawcy warstwy wizualnej oraz twórcy warstwy technicznej, czyli Kiwwwi.

Projekt został zrealizowany z sukcesem i stanowi przykład realizacji angażującej zewnętrznego dostawcę makiet i finalnego projektu graficznego.

Sam projekt, w zgodzie z duchem mindfullness, odrzuca wszelkie „przeszkadzajki” i przejawia minimalistyczny, profesjonalny charakter przedsięwzięcia

TA ZAKŁADKA JEST W TRAKCIE ROZWOJU